Vyberte si obor, který Vás zajímá:

Hotelnictví
Veřejná správa
Kuchař / Číšník
Cukrář

Podnikání

emailová pošta
žákovská knížka

Aktuální informace školy

Rozhodujeme o Evropě
Dne: 20. 3. 2017, vloženo uživatelem: Jana Jeřábová

V pátek 17. března 2017 se vybraní žáci 1. a 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili regionálního semináře projektu Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky, který organizovala česká nezisková organizace EUTIS, o. p. s. v prostorách Spolkového evropského domu v Pardubicích.

Hned po úvodní stmelovací aktivitě byli žáci rozděleni do tří skupin, ve kterých měli za úkol pomocí informačních materiálů představit důležité informace o EU. 1. skupina měla přiblížit historický vývoj EU, druhá charakterizovat nejdůležitější orgány EU a poslední měla připomenout zapojení ČR do EU.

Následně poté byli žáci znovu rozděleni, tentokrát do dvou skupin. Jedna tvořila Evropský parlament a druhá zastupovala Radu EU. V obou institucích se projednával návrh deklarace o Brexitu. Každý žák  byl dopředu informován, zda bude zastupovat určitou zemi v Radě EU či určitou politickou frakci v Evropském parlamentu. Při projednávání deklarace měl hájit zájmy dané  země či politické strany. Jednání probíhala nejdříve v každých institucích zvlášť, byly přijímány pozměňovací návrhy a po poledni se obě instituce sešly a došlo k závěrečnému projednání deklarace. Ta nakonec byla úspěšně schválena po dlouhých jednáních.

Na závěr následovaly konstruované dialogy s významnými představiteli Pardubického kraje, kde se řešily podle žáků nejdůležitější problémy naší obce, regionu, státu a EU.

Seminář se neobešel též bez závěrečného ocenění nejlepších řečníků a náš žák Martin Vodehnal získal 2. místo v zastupování Evropského parlamentu. Gratulujeme!

Mgr. Radka Musílková