Podnikání

Nástavbové studium je určeno pro absolventy 3-letých učebních oborů, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.

Délka studia:

 • 2 roky denní studium
 • 3 roky kombinované studium
  • odpolední popř. dopolední výuka
  • maximálně jedenkrát týdně s přípravou na maturitní zkoušky

Uplatnění absolventa 

 • Řízení vlastní firmy v profesní oblasti svého vyučení
 • Vykonávání ekonomické činnosti
 • Vykonávání obchodní činnosti
 • Vykonávání administrativní činnosti

 Možnost dalšího studia

 • VOŠ

Charakteristika oboru

Obor podnikání připravuje studenty pro výkon povolání, kdy profesně získané dovednosti a získané znalosti uplatní nejen při řízení své vlastní firmy, ale i ve státní správě a samosprávě, tak i v soukromém sektoru. Důležité jsou předměty ekonomické jako je ekonomie, marketing, účetnictví, které žákům poskytují znalosti nezbytné nejen pro další studium, ale i pro povolání v soukromém sektoru (banky, pojišťovny, účetní firmy). Naše škola také poskytuje žákům zvýšenou hodinovou dotaci výuky cizích jazyků.

Exkurze

Nedílnou součástí studia jsou exkurze, které se konají zpravidla jednou až třikrát během školního roku. Navštěvujeme různé úřady, pojišťovny, ČNB. Studenti  zde mohou případně absolvovat i odbornou praxi.

Odborná praxe

Studenti prvního ročníku denního studia absolvují odbornou 14 ti denní praxi. Zapojí se zde do běžného provozu firmy, úřadu a vyzkouší si, co obnáší práce ve firmě případně ve veřejné správě a získají první profesní kontakty. Zkušenosti a dovednosti z odborné praxe využijí během praktické maturitní zkoušky, ale i pro následný profesní život.

 

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy