Veřejnosprávní činnost

Charakteristika vzdělávacího programu
Veřejnosprávní činnost
Délka studia: 4 roky

Uplatnění absolventa

Oblast státní správy: 

 • Úřady státní správy (finanční, katastrální, živnostenský, úřad práce…)
 • Ministerstva
 • Policie, celní správa
 • Soudy
 • ČSSZ
 • Archivy

Oblast samosprávy:

 • Obecní úřady 
 • Magistráty a jejich odbory
 • Krajské úřady a jejich odbory

Soukromá správa:

 • Sekretariáty soukromých firem
 • Cestovní kanceláře
 • Realitní kanceláře
 • Banky, spořitelny, pojišťovny
 • Knihovny

Další studium:

 • VOŠ
 • VŠ – fakulta ekonomická, ekonomicko-správní, právnická, pedagogická, filosofická, humanitní studia, mezinárodní vztahy, diplomacie

Charakteristika oboru

Obor Veřejnosprávní činnost připravuje studenty pro výkon povolání jak ve státní správě a samosprávě, tak i v soukromém sektoru.  Cílem studia je vybavit absolventy kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění. Předměty jako veřejná správa, právo, písemná a elektronická korespondence připravují studenty na uplatnění v oblasti veřejné správy. Neméně důležité jsou i předměty ekonomické jako je ekonomie, marketing, účetnictví, které žákům poskytují znalosti nezbytné nejen pro případ dalšího studia, ale i pro povolání v soukromém sektoru (banky, pojišťovny, účetní firmy…) Oblast společenskovědních předmětů slouží jako výborný odrazový můstek pro následné studium na vysoké škole. Naše škola také poskytuje žákům zvýšenou hodinovou dotaci výuky cizích jazyků.

Exkurze

Nedílnou součástí studia jsou exkurze, které se konají zpravidla jednou či dvakrát za měsíc. Navštěvujeme různé úřady, pojišťovny, policii, ústavy sociální péče, budovy státních institucí, soudní jednání atd. A to nejenom v Pardubicích a blízkém okolí, ale i v Praze nebo Brně. Během exkurzí se dostaneme se studenty tam, kam se „obyčejný člověk“ jen tak nepodívá a poznáme fungování úřadů z druhé strany. Studenti  zde mohou případně absolvovat i odbornou praxi.

Odborná praxe

Studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku absolvují odbornou praxi na úřadě, který si zvolili (např. odbory magistrátů, krajských úřadů, na policii, celní správě, úřadu práce, katastrálním úřadu, OSSZ ….) Zapojí se zde do běžného provozu úřadu a vyzkouší si, co obnáší práce ve veřejné správě a získají první profesní kontakty. Zkušenosti a dovednosti z odborné praxe využijí také během praktické maturitní zkoušky.

Součástí studia je také možnost zahraničních stáží a účasti na odborných soutěžích.

                                    

 

 

 

 

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy