Školné, stipendijní program

Školné na školní rok 2018/2019

Stipendijní program

prospěchové stipendium - při prospěchu do průměru 1,5 bude na další pololetí vypočítána sleva na školném 50 % 

sourozenecké stipendium - 2. sourozenec má školné zdarma, neplacení školného se vztahuje vždy na nižší částku školného v případě studia rozdílných oborů

Hotelnictví, Veřejnosprávní činnost

  1. pololetí 2. pololetí
1. ročník 8.000 Kč 8.000 Kč
2. ročník 8.000 Kč 8.000 Kč
3. ročník 8.000 Kč 8.000 Kč
4. ročník 7.890 Kč 7.890 Kč

Kuchař - číšník, Cukrář

  1. pololetí 2. pololetí
1. ročník 0 0
2. ročník 2.100 Kč 2.100 Kč
3. ročník 2.600 Kč 2.600 Kč

Podnikání - denní studium

  1. pololetí 2. pololetí
1. - 2. ročník 5.000 Kč 5.000 Kč

Podnikání - kombinované studium

  1. pololetí 2. pololetí
1. ročník 7.000 Kč 7.000 Kč
2. ročník 7.000 Kč 7.000 Kč
3. ročník 7.500 Kč 7.500 Kč

Veřejnosprávní činnost - kombinované studium

  1. pololetí 2. pololetí
1. - 4. ročník 6.000 Kč 6.000 Kč

 

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy