Cizí jazyky nám nejsou cizí

Název projektu:            Cizí jazyky nám nejsou cizí

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu:                         CZ.1.07/1.1.00/56.0917

Doba realizace projektu:         od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Ve škole jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (klíčová aktivita č. 1).  Zakoupena byla 101 kniha a vytvořeny byly dva tematické plány pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016.

     

  2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (klíčová aktivita č. 3). Stínování se zúčastní celkem 4 pedagogové (dva učitelé německého jazyka, jeden učitel anglického jazyka a jeden učitel matematiky).

     

  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (klíčová aktivita č. 4). Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně se zúčastnilo 50 žáků Labské hotelové školy. Všichni žáci úspěšně absolvovali jazykový kurz v rozsahu 9 vyučovacích hodin.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy