Inovace výuky v přírodovědných předmětech

Od 1. března 2012 je na naší škole realizován projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název prioritní osy:                      Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:                 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:                            Inovace výuky v přírodovědných předmětech

Registrační číslo projektu:            CZ.1.07/1.1.28/01.0018

Cílovou skupinou jsou žáci naší školy oborů  

                                                                   68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
                                                                   65-42-M/01 Hotelnictví
                                                                   65-51-H/01 Kuchař - číšník
                                                                   29-54-H/01 Cukrář

V období  od 1. března do 31. srpna 2012 proběhla klíčová aktivita číslo 1 – Přípravná fáze inovace předmětu Základy přírodních věd. Byly tvořeny výukové materiály na předmět Základy přírodních věd. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky.

Od 1. 9. 2012 probíhá 2. klíčová aktivita - Realizace inovace předmětu Základy přírodních věd, v rámci které jsou při výuce využívány dvě učebny s interaktivní tabulí a jedna počítačová učebna. V hodinách žáci pracují s nově vytvořenými výukovými materiály.

 

Dne 1. 5. 2013 byla zahájena 3. klíčová aktivita - Realizace přírodních věd v praxi. Žáci prvních a druhých ročníků absolvovali exkurze na ekofarmě a v laboratořích Univerzity Pardubice. V rámci 3. klíčové aktivity proběhla také soutěž v předmětu základy přírodních věd. První kategorie byly určena pro první ročníky, druhá kategorie pro druhé ročníky.

Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti projektu byly v období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 používány ve výuce předmětu Základy přírodních věd vytvořené výukové materiály. K dispozici byly pro žáky i učitele v papírové i elektronické podobě. Během výuky bylo využíváno veškeré vybavení zakoupené v době realizace projektu (počítače, interaktivní tabule). Vyučující pracovali s notebooky a kopírkou, pro potřeby školy posloužily také fotoaparát a kamera.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy