O krok napřed

Projekt „O krok napřed“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.28/02.0007

(projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního OP VK 
a spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR)

Realizátor projektu: Labská hotelová SOŠ a SOU Pardubice s. r. o.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014

 

Popis projektu:

 

Projekt „O krok napřed“ navazuje na potřebu podpory rozvoje řemesel na středních odborných školách. Je určen pro studenty realizátora, a to studenty vzdělávacích programů Hotelnictví a cestovní ruch, Cukrář, Kuchař-číšník a Veřejnosprávní činnost.

V rámci projektu budou realizovány následující vzdělávací kurzy:

 

  1. Základy barmanských dovedností

  2. Barmanské dovednosti pro pokročilé

  3. Škola kávy

  4. Vaření české kuchyně

  5. Vaření italské kuchyně

  6. Tajemství vína

  7. Moderní trendy v cukrářské výrobě

  8. Tradiční české výrobky z kynutých těst

  9. Psaní projektů EU

  10. Veřejné zakázky

 

Vzdělávací kurzy byly vybrány po důkladném dotazníkovém šetření, kterého se účastnili vybraní pedagogové školy, studenti školy a také některé organizace spolupracující se žadatelem, které přijímají studenty na praxe, brigády nebo je již zaměstnávají na částečný úvazek. Vybráno bylo celkem 10 kurzů, které měly nejvíce ohlasů.

 

Před zahájením realizace kurzů vytvoří jednotliví odborní lektoři vzdělávací materiály. Pro obor veřejnosprávní to budou za poslední dva jmenované kurzy 2 brožury, pro ostatní obory za prvních osm kurzů bude vytvořeno 8 skript a k tomu 8 videonahrávek. Takto inovativně vytvořené materiály společně s praktickým provedením vzdělávacích aktivit odbornými lektory poslouží k širšímu získání vědomostí a schopností studentů. Pro studenty budou tyto kurzy v rámci projektu zdarma!

 

Výběr studentů zapojených do projektu proběhne na základě projeveného zájmu studentů 
a doporučení ze strany pedagogů odborných předmětů. Pokud dojde k tomu, že bude přihlášeno více osob, než je stanovený počet účastníků na kurz, bude při výběru přihlíženo k dalším kritériím, např. potřebnost absolvování kurzu pro konkrétní vzdělávací obor, účasti na jiných kurzech daného projektu, studijní výsledky v odborných předmětech apod. Každý z kurzů bude ale několikrát opakován, proto pojme větší množství zájemců.

 

Studenti budou velmi aktivně zapojeni v kurzech, prakticky budou s lektory provádět veškeré nácviky činností a pro zdárné ukončení kurzu budou muset prokázat nejen teoretické, ale především praktické schopnosti osvojení si přístupů a naučených postupů. Po úspěšném ukončení jednotlivých vzdělávacích aktivit obdrží studenti osvědčení o absolvování. Získají ale zejména nové znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti, které budou moci dále uplatnit u budoucího zaměstnavatele.

 

Studenti se díky absolvování těchto vzdělávacích kurzů a podpoře zpracovaných materiálů reagujících na aktuální potřeby trhu budou lépe adaptovat na výrazně se měnící trh práce, posílí se jejich konkurenceschopnost, rozvinou svoji iniciativu, kreativitu a v neposlední řadě se povzbudí jejich motivace ve studiu a dalším vzdělávání.

 

Tento projekt pokryje svým obsahem a zaměřením nejdůležitější oblasti potřebné pro rozvoj a konkurenceschopnost studentů. Realizace projektu uspokojí zároveň potřeby budoucích zaměstnavatelů, vyplní mezeru ve vzdělávání řemeslných oborů a programu veřejnosprávní činnosti. Studijní materiály budou nedílnou součástí vzdělávacích kurzů, které podpoří a teoreticky doplní praktické zkušenosti z provedených kurzů.

 

O projektu budou studenti informováni nejen formou propagace v prostorách školy, ale dále informacemi od třídních pedagogů v jednotlivých třídách, dále také na webových stránkách školy 
a informacemi pro rodiče na třídních schůzkách.

 

Jednotlivé vzdělávací kurzy včetně vytvořených materiálů budou po ukončení projektu využívány studenty školy i nadále. Škola po ukončení projektu se zavazuje k provedení minimálně sedmi vzdělávacích kurzů (z uvedených deseti), o které bude největší zájem z řad studentů. Tyto kurzy po ukončení projektu budou již za účastnický poplatek, který pokryje náklady na jejich realizaci.

Napište nám

Kontaktní informace

Telefon:702 024 213, 466 412 240
Email: sekretariat@labskaskola.cz
Website: labskaskola.cz

U Josefa 118,
530 09
Pardubice

Rychlé odkazy